De Procesoperator

Procesoperator-A

Als basisoperator bedien, regel en bewaak je relatief eenvoudige apparaten en installaties of assisteer je bij de bediening van complexe installaties. Daarnaast voer je eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit. Hiervoor heb je een gedegen kennis nodig van de installaties en of deelprocessen waarmee je werkt. Als het om complexere installaties of processen gaat, werkt je altijd onder direct toezicht. Als operator-A draag je een redelijke mate van verantwoordelijkheid voor het voorkomen van schade aan mensen, middelen en milieu.

De belangrijkste taken zijn;

 • het bedienen, regelen en bewaken van installaties of eenvoudige deelprocessen;
 • het aan- en afvoeren van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten;
 • het nemen van en beoordelen van monsters;
 • het schriftelijk en mondeling rapporteren over het procesverloop;
 • het uitvoeren van eenvoudige procesberekeningen;
 • het verrichten van eenvoudig onderhoud;
 • het signaleren en opheffen van veel voorkomende storingen;
 • het assisteren bij complete onderhouds- en ombouwwerkzaamheden.

De operator-A (basisoperator) treft men ook wel onder andere benamingen aan, zoals bedieningsvakman, productiemedewerker, machinebediener, assistent-operator of machinist. 

Procesoperator-B

Als operator-B bewaak en regel je zelfstandig geautomatiseerde productieprocessen. In vergelijking met een operator-A hen je als operator-B meer te maken met complexe processen. Anders gezegd; een operator-A werkt meer apparaatgericht en een operator-B meer procesgericht. Verder draag je als operator-B meer verantwoordelijkheid voor het economisch, veilig en milieuverantwoordelijk verlopen van het productie

proces. Als operator-B kan je diverse functies vervullen binnen de organisatie, bijvoorbeeld als paneloperator of hoofdoperator.

De belangrijkste taken zijn;

 • het zelfstandig bewaken en regelen van productieprocessen met behulp van veelal geautomatiseerde systemenen en op basis van gedegen inzicht in de diverse variabelen die het procesverloop beïnvloeden;
 • het (laten) nemen en beoordelen van monsters en het verrichten van onderzoek;
 • het uitvoeren van procesberekenignen;
 • het schriftelijk en mondeling rapporteren over het procesverloop;
 • het verrichten van eenvoudig onderhoud;
 • het signaleren en opheffen van veel voorkomende storingen;
 • het assisteren bij complexe onderhouds- en ombouwwerkzaamheden.

Het meest opmerkelijke verschil tussen de Procesoperator A en de Procesoperator B, is de mate van zelfstandigheid en vereiste creativiteit. De B-operator heeft veelal meer verantwoordelijkheden en houdt vaker toezicht. De B-operator is in staat om over zijn eigen afdeling heen te kijken en is meestal een vraagbaak voor de A-operator.

Ik heb belangstelling

Vestigingen
Vestiging Breda
Nieuwstraat 32
4811 WV Breda
Tel: 076 - 531 94 03
Fax: 076 - 531 94 20

Vestiging Rotterdam
Hoogstraat 25a
3011 PD Rotterdam
Tel: 010 - 70 70 100
Fax: 010 - 70 70 107

Vestiging Veghel
Heilig Hartplein 14
5462 EA Veghel
Tel: 0413-744 744
Fax: 0413-744 745

Vestiging Haarlem
Jansweg 52
2011 KN Haarlem
Tel: 020-2622222
Fax: 020-2622220

Ook zakelijk bellen met een telefooncentrale van TamOne?